Covid- en griepvaccins najaar 2023

Covid- en griepvaccinatie najaar 2023

Beste patiënten

Zoals aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het ECDC, beveelt de Hoge Gezondheidsraad dit jaar aan om vaccinatie tegen COVID-19 en seizoensgriep bij voorkeur gezamenlijk aan te bieden in oktober 2023 (WHO, 2022; ECDC, 2023).

Er zullen 3 zaterdagen in oktober gereserveerd worden voor deze gezamenlijke vaccinatie, nl. 14, 21 en 28 oktober. Binnenkort zal je hiervoor online (via afspraken) een moment kunnen inplannen. Het Covidvaccin zal op de praktijk aanwezig zijn, het griepvaccin moet je meebrengen!

Hier nog even de doelgroepen, dat zijn mensen die zeker een vaccin zouden moeten krijgen, maar ook als je niet tot de doelgroep behoort, kun je opteren voor een griepprik:

De Gezondheidsraad adviseert deze mensen de griepprik te halen. Het gaat om mensen met:

  • een leeftijd van 60 jaar en ouder;
  • longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem;
  • hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben, mensen die hartklachten hebben zoals hartritmestoornissen, of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan;
  • diabetes (suikerziekte); niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;
  • een nieraandoening; vooral als de nieren door een ziekte niet goed werken (dus niet bij nierstenen);
  • weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling; bijvoorbeeld mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen die met hiv humaan immunodeficientievirus  zijn geïnfecteerd, mensen waarbij de milt is verwijderd (asplenie), mensen met een auto-immuunziekte met verminderde weerstand, mensen met leukemie (bloedkanker) en mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan;
  • een leeftijd vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen);
  • een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
  • een verminderde weerstand tegen infecties, bijvoorbeeld door levercirrose;
  • een woning in een verpleeghuis, die niet valt onder bovengenoemde categorieën.

Dr. Riet