Heeft uw kind per ongeluk van het afwasproduct gedronken, en kent u het telefoonnummer van het antigifcentrum niet meer … ?

Het bijgaande overzicht met noodnummers kan u verder helpen:

Politie

101

Brandweer en ambulance

112

Rode Kruis

105

AWEL – Kinder en jongerentelefoon

102

Antigifcentrum

070 245 245

Tele-onthaal

106

Child Focus

116 000

Zelfmoordlijn

1813

Meldpunt voor geweld, misbruik en kindermishandeling

1712

Card Stop

070 344 344

DocStop

00800 2123 2123