Therapeuten en coaching

Therapeuten

In het Medisch Huis Isidoor zullen ook 2 therapeuten gehuisvest zijn.

Iedereen kan bij hen terecht, ook als u geen patiënt ben van dokter Riet.

Meer informatie:

Marlies Boutens

Ik ben Marlies Boutens, afgestudeerd als klinisch orthopedagoog (2011) en werkzaam als integratief psychotherapeut.

Dankzij talrijke boeiende werkervaringen, waarbij ik mensen ondersteunde in uiteenlopende situaties besloot ik in 2018 als zelfstandig psychotherapeut aan het werk te gaan. Mijn enthousiasme was groot een eigen praktijk op te starten. Zo ontstond ‘De Groeiplek’. Tegelijk wilde ik me omringen met collega’s. Sinds september 2019 ben ik ook werkzaam in het ‘Medisch Huis Isidoor’.

Als psychotherapeut sta jij met je verhaal, beleving en noden centraal. We verkennen hoe je je eigen situatie beleeft, je gevoelens en gedachten. Samen gaan we op zoek naar wat je nodig hebt om je beter, sterker en veerkrachtiger te voelen. Afhankelijk van je vraag bepalen we hoe de therapie verloopt. Therapie kan via gesprek, creatieve methodieken, lichaamsgerichte werkvormen, … We kijken naar wat je nodig hebt en stemmen de therapie daarop af.

Wie kan er bij mij terecht?

 • Jongeren vanaf 12 jaar en jongvolwassenen

Met welke vragen?

 • Emotioneel: weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, moeilijk uiten van emoties, gevoeligheid, spanning, stress, angsten, verwerking van verliessituaties, …
 • Sociaal: weerbaarheid, sociale vaardigheden, communicatie, relaties onder druk, …
 • Gedrag: uitstelgedrag, moeilijk omgaan met veranderingen, piekeren, perfectionisme, …
 • Persoonlijke ontwikkeling, identiteit en zelfontplooiing

Praktisch?

Contacteer mij per mail of telefonisch om een eerste afspraak vast te leggen. In het kennismakingsgesprek bespreken we je hulpvragen en verwachtingen. We bekijken de mogelijkheden om op te starten en bespreken het begeleidingsproces.

Ik ben niet-geconventioneerd als eerstelijnspsycholoog. Gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit is wel mogelijk.

Tel: 0468/15.22.26

E-mail: info@degroeiplek.be

Website voor meer info: www.degroeiplek.be

Goossens Thaïs

Ik ben Thaïs, afgestudeerd als klinisch orthopedagoog in 2012 en werkzaam als zelfstandig psychotherapeut i.o. sinds 2013. Na een bijkomende opleiding in de integratieve psychotherapie en aanvullend een specialisatiejaar met focus op kinderen- en jongerenpsychotherapie, ben ik de systemische weg opgegaan en volg nu de opleiding relatie- en gezinstherapie. Ik richt mij op (jong)volwassenen, koppels en gezinnen.

In een psychotherapiegroepspraktijk en in mijn eigen praktijk heb ik mijn ervaring als therapeut opgedaan. Naast mijn zelfstandige bezigheid heb ik ervaring opgebouwd als psycho-pedagogisch consulent bij het CLB, als mobiele gezinsbegeleidster bij een CKG en als vormingsmedewerker en coach binnen de zorgsector.

In therapie vind ik het belangrijk om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de noden van de cliënten. Ik pas mijn stijl aan, net zoals een kameleon, zonder hierbij aan authenticiteit in te boeten. Ik vind een veilige omgeving erg belangrijk en zet daarom in op het creëren van een vertrouwensband en een klimaat waarin alle betrokkenen zich gezien en gehoord voelen. Ik waak erover dat ik in alle omstandigheden meerzijdig partijdig blijf met een gezonde nieuwsgierigheid naar ieders beleving. Empathisch luisteren naar ieders uniek verhaal, betrokken confronteren en nieuwe perspectieven bieden zijn vaardigheden die ik in elke sessie gebruik.

Naast inzicht bieden onder de vorm van psycho-educatie vind ik het vooral belangrijk om cliënten te versterken in hun kwaliteiten zodat ze zich in staat voelen om hun eigen keuzes te maken.

Op een rijtje:

 • Master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: klinische orthopedagogiek (UGent, 2012)
 • Twee jaar postgraduaat “Integratieve psychotherapie” (AIHP, 2013)
 • Specialisatiejaar “Integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie” (AIHP, 2014)
 • Postgraduaat systeemtherapie: “Relatie- en gezinstherapie” (Rapunzel vzw i.s.m. VUB)
 • Ervaring:
  • Klinisch orthopedagoog-psychotherapeut in eigen praktijk
  • Klinisch orthopedagoog-psychotherapeut bij psychotherapiegroepspraktijk
  • Docent en coach bij Solidariteit voor het gezin
  • Mobiele gezinsbegeleidster in de bijzondere jeugdzorg
  • Psycho-pedagogisch consulent bij VCLB Meetjesland
 • Erkenningsnummer Vereniging voor Orthopedagogen: VVO18

Een afspraak voor intakegesprek kan telefonisch of via mail gemaakt worden.

E-mail: goossensthais@gmail.com

Tel: 0477/61.88.49

Coaching

Mie Baert kan ook geraadpleegd worden. Zij coacht op regelmatige basis in het Medisch Huis Isidoor.

Kijk hier waarvoor u bij haar terecht kan:

Baert Mie

Mie is een coach met een medische vooropleiding als verpleegkundige, master.

Ze staat voor warmte, openheid en respect.

Via coachingtools, gesprek en aftoetsing, kom je zelf tot een duidelijker inzicht in je situatie en ben je in staat om een aantal stappen te ondernemen.

Kortom, ze loopt even naast jou op je eigen weg.

Haar specialisaties zijn :

 • Coachen in de natuur.
 • Loopbaancoaching in samenwerking met TWEG loopbaan in groei.
 • Coaching voor mensen met zorg (mantelzorg voor een kind met extra zorg of voor ouders, partner of anderen), een evenwicht zoeken in leven, werk en zorg.
 • Stress- en burnoutcoaching aangesloten bij VESB.
 • Coachen bij kanker: aangesteld als coach door Federatie tegen kanker.

Tel: 0495/70.91.38

E-mail: info@miecoaching.be

Liesbet Gielis (1976°)

Even voorstellen:
Ik ben gepassioneerd door menselijke verhalen groot en klein en zoek mee naar antwoorden in jou verhaal of nodig je uit naar een andere manieren van kijken. Ik hou van verkennen, leren kennen, verdiepen en meerwaarde te creëren voor anderen. Dit geeft zin en betekenis aan mijn leven.

Ik ben gestart als economist in het bedrijfsleven met een HR focus. Ruim 10 jaar later volgde ik de Gestalt psychotherapie opleiding en verschillende bijscholingen o.a. systemisch kijken en coachen, schematherapie. Ik combineer dan ook graag zaken uit het bedrijfsleven en de hulpverlening in mijn begeleidingen als therapeut / coach. Ik doe dit op een ondersteunende, zorgvuldig confronterende manier en met voeten op de grond.

Volwassenen kunnen bij mij terecht voor therapie / coaching:
Een zoektocht naar identiteit en zinvol leven, professionele problemen, moeilijkheden in relaties(s), perfectionisme en faalangst, laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, verwerken van pijnlijke ervaringen, stress en burn-out en depressieve gevoelens, verdriet en rouw en moeilijke levenskeuzes.

Verloop:
We starten met een kennismakingsgesprek en toetsen de verwachtingen. Een sessie duurt 1 uur. We bespreken de frequentie volgens noodzaak. Bij opstart is dit om de 2 weken.

Praktisch:
Je kan mij bereiken op 0474/97.32.61 of liesbet@yellobird.be.
Ik werk op donderdag avond van 17u tot 21u en vrijdag overdag.

Ik ben geen eerstelijnspsycholoog en dus niet geconventioneerd. Dat betekent dat sessies niet terugbetaald worden. Daarvoor verwijs ik graag naar mijn collega’s eerste lijnspsychologen en CGG.