Preoperatief onderzoek

Vooraleer u een chirurgische ingreep ondergaat, wordt een aantal onderzoeken gevraagd. Dit kan gaan van het overlopen van een vragenlijst of een klinisch/medisch onderzoek, over een bloedafname tot een elektrocardiogram.

De noodzakelijke onderzoeken worden bepaald a.d.h.v. de KCE- richtlijnen.
Dit zijn Europese richtlijnen voor pre-operatief onderzoek, in samenspraak met de anesthesist van het desbetreffende ziekenhuis.